THÔNG TIN CHUNG

Giờ hành chính của EZ là từ 8h30 đến 17h30 (GMT +7).

VỀ DỊCH VỤ